Ture Gustaf Rudbeck d.y. (SII.J2.p1.a)
*1806, +1876
Forældre


Til navne index


Gift 1845 med
Amalia Gustafva Fredrika Forssell, *1807, +1887.


Ture Gustaf Rudbeck d.y., Friherre, - var 1826 kancelist i Kancelistyrelsens ekspedition, Kammerjunker 1828, kopist i Hofkanslerekspeditionen 1838 og Registrator i kabinettet for udenrigsbrevveksling 1842. Postmester og Toldkammer forstander i Vimmerby 1855.