Opdateret:13-04-2016
Aner


Anetavlen kan føres 9 generationer tilbage. For nummereringssystemet gælder at alle mandspersoner har lige numre og deres hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre.

En persons far findes ved at at gange hans nr. med to,  - d.v.s. at Ane 2's far har nr. 4,  og hans mor nr. 5. -  Nr. 4's forældre har nr. 8 og 9.
Og naturligvis omvendt når man vil finde nr. 18's barn, så halverer man tallet.

Stamfaderen i Rudbeck slægten er Peder Hanissen Hansen Ane 256, hvor slægten deles i en med danske efterkommere og en med svenske efterkommere.
Ved at klikke sig ind på hans side, kan man herfra gå videre bagud i Anetavlen, så langt som til Ane 1024.

Se anerne herunder

¬ = Født

= Død

~ = VietAne 2 Jørgen Nicolaisen Rudbeck (4.V)
¬19/2-1767 i Flovt.
21/8-1818 samme sted.
~
1/8-1794 i Øsby kirke med:
Ane 3 Cathrine Enevoldsen (født Hansdatter)
 
¬9/11-1759 i Hajstrup, 11/9-1850 i Flovt. Hun var datter af gårdmand Hans Nissen og Johanne Marie Jeppesdatter og havde tidligere været gift med gårdmand Jens Enevoldsen i 11 år, i dette ægteskab var der 1 barn, der døde 1 år gammel. Jørgen Nicolaisen Rudbeck overtog slægtsgården i Flovt i 1793 efter sin mor.

1. Generation


Ane 4 Nikolaj Rudbeck (8.I)
¬30/5-1730 i Flovt.
26/9-1783 samme sted. Han
var gårdmand og sognefoged i Flovt. Nikolaj Rudbeck overtog slægtsgården i 1760, som moderen siden faderens død havde bestyret sammen med hendes broder, Friederich Clausen Gunge fra Vestergård.
~
7.oktobe l760 i Øsby med:
Ane 5 Ingeborg Hansdatter

¬
24.september 1739 i Halk.
13.maj 1804 i Flovt.

Ane 6 Hans Nissen
¬ 30. december 1716 i Hajstrup.
28. april 1806 samme sted.
~
3. maj 1755 i Hajstrup med:
Ane 7 Johanne Marie Jepsdatter
¬1736.
9. maj 1817.

2. Generation


Ane 8 Jørgen Rudbeck (16.II)
¬31. oktober 1700 i Hoptrup, Sønderballe.
februar 1754 i Flovt, Øsby sogn.
Gårdmand og sognefoged i Flovt. Ifølge Øsby sogns kirkebog, døde han 53 år og 4 mdr. gammel. Jørgen Rudbeck overtog gården i Flovt 1728.
~
7. juli 1729 (trolovelse den 29. juni 1728) i Øsby med:
Ane 9
Cathrine Clausdatter Gunge
¬3. april 1710 på Vestergård.
9. november 1783 i Flovt.

Ane 10 Hans Lausen (Lauritzen)
¬2. februar 1706 i Halk.
17. august 1775 samme sted. Gårdmand i Nørballe, Halk sogn.
~15. juli i Halk med:
Ane 11 Catharine Crukow af Ultang,
¬ ca. 1698 i Notmark sogn på Als.
12. november 1770 i Nørballe.

Ane 12 Nis Hansen

Gårdmand i Hajstrup. Hans fødsels- og dødsdatoer er forgæves søgt.
~ 7. november 1715 i Hajstrup med:
Ane 13 Anne Pedersdatter af Flovt.

Ane 14 Jep ClausenAne
Ane 15 Maren Bertelsdatter.

3. Generation

Ane 16 Nis Pedersen Rudbeck (32.I)
¬ - i Sønderballe?
24/9-1731 i Sønderballe. Nis Pedersen Rudbeck kom i 1717 til Flovt, hvor han ifølge Haderslev Herreds skyld­- og panteprotokol ved købekontrakt af 24.april 1717, erhvervede Gregers Olufsens halve ejendomsgård.
Han menes at blive gift i Hoptrup kirke med:
Ane 17 Anna Maria (Rudbeck)


Ane 18 Claus Gregersen Gunge
-  på Vestergård. Han omtales 1714 som kirkeværge.
~ 26. oktober 1706 i Øsby med
Ane 19 Maren Jørgensdatter

- 
af Solkær, Grarup sogn. 

Ane 20 ?
Ane 21 ?
 

Ane 22 Fredrik Crukow
¬1650 i Notmark.
1699. Sognepræst in Notmark på Als 1682-1699. Han var gift med:
Ane 23 Anna Sophie Nissen
-
  der i sit andet ægteskab var gift med møller Jens Iversen på Ultang Mølle i Halk.

 4. Generation

Ane 32 Peder (Mouritsen) Rudbeck (64.I)
¬? Han overtager omkring 1655 en gård i Sønderballe. Han bliver kort tid efter idømt en bøde på 2 Daler, fordi han til sit bryllup har indbudt 1 person mere, end Kgl. Majestæts mandat tillader.
9. december 1719 i Sønderballe, Hoptrup sogn. Han var gift med
Ane 33 Mette NN 

Ane 36 Gregers Olufsen
  
G
årdmand på Vestergård, nævnes som kirkeværge 1699-1705. Levede endnu i 1717, hvor han solgte en halv ejendomsgård i Flovt til Nis Rudbeck. Han var gift med 
Ane 37 Dorthe Friedrichsdatter
-   der var født på ’VESTERGÅRD’, som hun senere overtog.

Ane 44 Jørgen Crukow
¬1610 i Notmark.
  1682 samme sted. Sognepræst i Notmark 1648-1682. Han blev gift med:
Ane 45 Margrethe Brandt

-
der var født i Egen sogn på Als.

 5. Generation 

Ane 64 Mourits Jessen Rudbeck (
128.I)
-
overtager i 1617 gården ’RUDBECK’ i Vedsted sogn efter faderen, og giver 20 Daler i indfæstning. Han har derefter gården indtil 1645, hvor han antages at være omkommet under Torstensens invasion, der under 30 års krigen lå der på egnen og ventede på lejlighed til at gå over til Fyn. ’RUDBECK’ omtales i denne periode som liggende øde. Han havde i sit ægteskab 3 sønner, Jørgen der senere overtager gården og Jes og Peder. 
Ane 65 Ingeborg NN
 

Ane 74 Friederich Clausen

- 
arvede ’VESTERGÅRD’, og levede endnu i 1708. I ægteskabet var der 2 døtre. Voldborg Friedrichsdatter gift med Jørgen Ravn i Vandling og Dorthe Friedrichsdatter (Ane 37). 
Ane 75 Inger NN
 

Ane 88 Frederik Crukow
¬ 1566.
  1648, Sognepræst i Notmark 1606-1648.
Ane 89 ?
  
Ane 90 Nikolaj Brandt

- sognepræst i Egen på Als.
Ane 91 ? 

6. Generation

Ane 128 Jes Pedersen Rudbeck (256.I)
-  overtager ’RUDBECK’ i 1604, og antager navnet Rudbeck efter gården. Han må allerede på dette tidspunkt have været en gammel mand, og han har da også kun gården til 1617. Han har forinden haft en gård i Skovby og desuden indtaget en stilling hos Hertugen, og senere hos de Kgl. Amtmænd, enten som hus- eller ridefoged idet han er bemyndiget til at idømme bønderne bøder.
Broderen Johan Pedersen Rudbeck (Ane S128 / 256.II) udvandrer i 1580 til Örebro i Sverige og fik ansættelse som Hertug Karls amtmand og stadsskriver i Örebro, og han blev stamfader til den i Sverige kendte Rudbeck slægt.
En af efterkommer Ture Gustav Rudbeck (SIIj2a2) var general og blev adlet og er stamfader til den endnu levende friherrelige æt.


Ane 148 Claus Frederiksen

1638, Gårdmand på ’VESTERGÅRD’. Han blev trolovet i Åstrup 1. september1606 med 
Ane 149 Dorthe Lauridsdatter

- 
af Gunge slægten. 

Ane 176 Jørgen Crukow

-
sognepræst i Notmark 1550-1606. 
Ane 177 Birthe Jørgensdatter

1623 i Notmark.

 7. Generation 

Ane 256 Peder Hanissen (Hansen) (512.I)
- i Hoppetrup (Hoptrup), arveherre til godset ’RUDBECK’, født 1520. Han blev gift i 1540 med 
Ane 257 Kirsten Jørgensdatter

-
datter af Jørgen Poulsen. 

Ane 296 Frederik Freese
¬
ca. 1540.
1624 i Starup sogn. Husfoged i Haderslev. 

Ane 298 Laurids Hansen
 
-          gårdmand på ’VESTERGÅRD’, begravet i Åstrup 1611. Han var gift med 
Ane 299 Ellen NN
1619. 

Ane 352 Johan Crukow
-  nævnes i 1533 som norsk rigsråd.

 8. Generation 

Ane 512 Hanis Jønissen i Hoppetorp (Hans Jensen i Hoptrup)

- 
nævnes i 1524 og 1542 med Povls gård i Hoptorp 

Ane 592 Claus Freese

¬
1476.
1566, -  rådmand i Flensborg. Han blev gift med 
Ane 593 Agathe Froddesen

25. februar 1597.

 9. Generation 

Ane 1024 Jønis Laurentzen i Hoppetorp

-
nævnes i 1489