Revideret sidst: 07-02-2016
Om slægtsforskning


                       
For at holde styr på navne, data, familierelationer og evt. notater om de enkelte personer, er det nødvendigt at have et eller andet program der er beregnet til det.
Sådanne programmer giver også mulighed for at udskrive lister i form efter eget ønske, slægtstavler (kassediagrammer), i bogform m.v..  Endvidere er det muligt at importere og eksportere filer, der dog skal være i et bestemt format.
Et af mange slægtsforskningsprogrammer der findes på markedet, hedder "Brothers Keeper". Det er amerikansk og meget enkelt at arbejde med. Programmet er oversat til dansk og  vedligeholdes af Chris Gade Oxholm Sørensen.

Jeg er i 2008 skiftet over til "Family Tree Maker" - det er som det er nemmere at taste i, men jeg kan ikke anbefale det ene frem for det andet.
I afsnit 8, kan du finde en link til hans hjemmesider, med sidste nyt om programmet, og som også har links videre til ophavsmanden Johan Steed i USA.

Slægtsforskning er en udbredt hobby, og på Internettet er der mange muligheder. Mit grundlag har været gamle slægtsbøger, tilfældige oplysninger og notater samlet gennem mange år.
Det, at jeg nu næsten har fået det hele registreret og sat i en sammenhæng, har skærpet interessen og medfører nok, at når tiden tillader det, vil jeg til at søge videre, ved besøg i de forskellige arkiver o.l. - Bl. a. vil jeg have undersøgt om det er muligt at kopiere eller scanne gamle dokumenter, det er altid spændende at se et originalt dokument, selvom man måske ikke kan læse det. En del af disse dokumenter er renskrevet og kan ses hos de efterkommere det vedrører.

Mine kilder er:
"Slægten Rudbeck fra Øsby Sogn" af Øernes Slægtsforskning 1974.
"Sammanställning av Friherrliga ätten Rudbeck" af Peter Lilliecrona.
"Bibliotheca Rudbeckiana" af Johannes Rudbeck.
"Rudbeck - Slægten, Flovt linien" notater af Jørgen Christensen, Åbenrå.
Anetavle og breve, lånt af Jørgen Rudbeck, Måløv.
"Danske adelsvåben - en heraldisk nøgle" Politikkens forlag.
Dansk Adels Årbog 1912.
Sønderjysk Månedsskrift 1968.
Mange henvendelser via e-mail, med rettelser og nye oplysninger.
Landsarkivet i Åbenrå.
Søgetjenester på Internettet.Til toppen af siden