Ture Gustaf Rudbeck d.ä. (SII.J2.a2)
*21/11-1714 på Västerberga, +6/1-1786 på Edsberg
Forældre


Til navne index


Gift 1746 med
Magdalena von Mentzer, *15/10-1726, +16/2-1809 i Sollentuna.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
SII.J2.a2.a Ture Johan Rudbeck 16-10-1745 07-09-1771
SII.J2.a2.b Carl Olof Rudbeck d.y. 20-12-1747 15-07-1792
SII.J2.a2.c Adolf Fredrik Rudbeck 18-05-1749 19-08-1770
SII.J2.a2.d Peter Niklas Rudbeck 21-10-1750 21-01-1751
SII.J2.a2.e Chatarina Charlotta Rudbeck 19-04-1753 05-04-1782
SII.J2.a2.f Olof Gabriel Rudbeck 11-05-1757 ? 18-06-1757 ?
SII.J2.a2.g Erik Julius Rudbeck 11-05-1757 ? 24-03-1757 ?
SII.J2.a2.h Lovisa Ulrika Rudbeck 20-12-1759 08-02-1760
SII.J2.a2.j Per Alexander Rudbeck d.ä. 17-10-1762 04-08-1832
SII.J2.a2.k Anna Magdalena Rudbeck xx-06-1764 05-06-1765
SII.J2.a2.m Gustafva Eleonora Rudbeck 26-03-1767 25-06-1828


Ture Gustaf Rudbeck blev Fenrik ved Livgarden i 1739, var med i vinterkrigen 1742 i Finland, og indtog med 5 underofficerer og 32 mand Brändö på Åland og forsvarede det i over 3 måneder.
Major ved Uplands regiment 1743, og Oberstløjtnant samme sted 1748.
1758 udnævnt til Oberst ved Björneborgs regiment, og 1759 ved Uplands regiment, samme år ordførende i Generalkrigsretten.
1765-66 Landmarskal ved Rigsdagen og 1766 Generalmajor.
Friherre 15/10-1771, Overstatholder 1772, og Landshøvding i Uppsala 1773-82.