Lidt om slægtsforskning

For at holde styr på navne, data, familierelationer og evt. notater og billeder om de enkelte personer, er det nødvendigt at have et program til sin PC der er beregnet til det. Sådanne programmer giver også mulighed for at udskrive lister i form efter eget ønske, slægtstavler (kassediagrammer) m.m. Endvidere er det muligt at importere og eksportere filer fra andre slægtsforskere.

Jeg har siden 2008 brugt slægtsforskningsprogrammet “Family Tree Maker” (FTM). Programmet er oversat til dansk og vedligeholdes af Ole Bielefeldt i Ry, der afholder kurser i brugen af det og som er meget hjælpsom, hvis man har spørgsmål.

Slægtsforskning er en udbredt hobby, og på Internettet er der mange muligheder. Mit grundlag har været gamle slægtsbøger, tilfældige oplysninger og notater samlet gennem mange år og ikke mindst opslag i kirkebøger, folketællinger, skifter, skøder o.l.

For at holde styr den indbyrdes relation til hinanden, er det almindeligt at bruge et nummersystem.

Anerne
Anetavler er normalt lavet med udgangspunkt i en bestemt person (kaldet proband) og består af forfædrene til denne person. For at holde styr på personerne bruges der forskellige nummersystemer, her det fortløbende nummersystem, som er det mest brugte og kaldes ’Kekule von Stradontiz’ system’, hvor probanden får nummer 1 og vedkommendes far nr. 2, mor nr. 3, farfar nr. 4, farmor nr. 5, morfar nr. 6, mormor nr. 7, farfars far = oldefar nr. 8 osv., som det ses i nedenstående skema.

Aner

Her vises 4 generationer, en persons fars nummer vil altid være det dobbelte af personens eget, mens moderens har det dobbelte +1.

Anetavlen i den ene af de oprindelige slægtsbog fra 1974, har Nikolaj Rudbeck (1795-1874) som proband og går 10 generationer tilbage til ane 1024. Den anetavle og dens numre er grundlaget for min anetavle. Men for at kunne håndtere alle aner i èt dokument (regneark) og vide hvor de hører til, har jeg bygget videre på nummersystemet, således at alle samtidige med ane 2, får et fortløbende nummer.

Ovennævnte Nikolaj Rudbecks far, Jørgen Rudbeck, var oprindeligt ane nr. 2, men får i denne bog ane nummer 2.17 Deres hustruer får ikke det sædvanlige ulige tal, men omtales kun i det omfang jeg har data.

Jørgen Rudbeck har indtil nu 145 nogenlunde samtidige slægtninge (heraf er de 70 svenske) som jeg har fundet, så anerækken indeholder ane numrene 2.1 til 2.140, inklusive kvinderne. I den ’rigtige’ måde at lave ane nummerering på kan kvinder ikke have et lige tal som ane nummer.

Jeg har lavet dette uautoriserede nummersystem for at holde styr på hvilken generation jeg har med at gøre i forhold til resten af slægten. Tallet efter punktummet er fortløbende efter hvornår de er født. Systemet kan i denne sammenhæng ikke bruges til finde ud af hvem en persons far er ved at gange op.

Systemet holdes ajour i et regneark lavet i 2012, hvor alle ane numrene blev ’fastlåst’. Dukker der nye slægtninge op efter dette årstal i en generation, vil de få tilføjet et punktum og et ciffer mere alt efter hvor de hører til i den pågældende søskendeflok. Regnearket kan se under fanen ’Aner’.

Efterkommerne
Efterkommerne tæller mange tusinde personer og nummereres efter følgende system:
1. generation har ref. nr. med romertal = I – II – o.s.v.
2. generation har ref. nr. med romertal + stort bogstav = I.A – I.B – o.s.v.
3. generation har ref. nr. med romertal + stort bogstav + arabertal = I.A.1 – I.A.2 – o.s.v.
4. generation har ref. nr. med romertal + stort bogstav + arabertal + lille bogstav = I.A.1.a – I.A.1.b – o.s.v.
5. og efterfølgende generationer har herefter skiftevis arabertal og små bogstaver. 

Denne opbygning af ref. nr. bevirker at hvert medlem af slægten får sit eget registreringsnummer, som der kan bygges videre på, når der kommer børn, børnebørn o.s.v. Med lidt øvelse kan man stedfæste enhver person i forhold til sig selv.

Alle efterkommere efter et ane 2 nummer, er nummereret på samme måde. Derfor er nødvendigt at kende det ane nummer man er efterkommer af.
Mit efterkommernummer er f.eks. I.G.1.b.3 – altså 5. generation efter en ane 2 – i mit tilfælde er det ane 2.17, som er min 2 x tipoldefar.