Slægtsbogen

Jeg har igennem mange år arbejdet på at videreføre de oplysninger fra den gamle slægtsbog, som Øernes Slægtsforskning i Kolding udgav i 1974.

Det har nu resulteret i et manuskript på godt 600 sider med data og klip fra kirkebøger. En stor del af oplysningerne i bogen, skyldes oplysninger fra ‘familiemedlemmer’ via den gamle hjemmeside, som blev søsat i slutningen af 1999, men også omfattende søgninger på nettet, i kirkebøger, og besøg på både lokalhistoriske arkiver og landsarkiverne i Åbenrå og Viborg.

Manuskriptet kan ses i linket herunder. Linket ajourføres løbende, men forbliver permanent som 1. udgave, når bogen bliver sendt til trykning. Når bogen er trykt vil der komme et nyt link til den næste udgave, da jeg har til hensigt at skrive videre.

Navneindeks:
På de sidste sider i bogen er der et navneindeks på de mere end 3000 personer der er omtalt.

Bogen vil blive trykt hos et ’Print-on-Demand’ trykkeri og kunne købes på nettet eller bestilles i en boghandel, idet den vil få et ISBN-nummer.

Når bogen er klar til trykning kommer der her på siden et link til evt. bestilling